Suomalainen kirjoituskilpailu 2023

Suomen lukiolaiset kirjoittivat luovuudesta

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2023 voitti Rea Auvinen Ressun lukiosta Helsingistä. Ohjaavana opettajana toimi lehtori Liisa Hovi. Toiseksi tuli Kirsikka Typpö Kannuksen lukiosta ja kolmanneksi Johannes Kankkunen Mäntsälän lukiosta. Korkeatasoiseen kilpailuun osallistui 865 opiskelijaa kaikkialta Suomesta. Kilpailun suojelijana toimi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.

Helsingin Suomalainen klubi on jo kuutenatoista vuotena järjestänyt suomalaisen kirjoituskilpailun, jolla halutaan tarjota nuorille mahdollisuus harjoittaa ja kehittää äidinkielen taitoaan. Kirjoituskilpailun arvostelussa painotetaan hyvän, monipuolisen ja vivahteikkaan suomen kielen käyttöä.

Kilpailujen suojelijoiksi ovat alusta alkaen lupautuneet eduskunnan puhemiehet; toistaiseksi Sauli Niinistö, Eero Heinäluoma, Maria Lohela, Paula Risikko, Matti Vanhanen ja Jussi Halla-aho.

Myös kilpailun projektiorganisaatio on koko kuudentoista vuoden aikana säilynyt samana; siihen kuuluvat Suomalaisen klubin lisäksi Opetushallitus, Äidinkielenopettajain liitto sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liitto. Näin olemme pystyneet pitämään kilpailumme teemat ja kirjoitusaiheet sellaisina, että ne tukevat lukioittemme opetustavoitteita. Suomen Kuvalehti ja kirjakauppa Rosebud ovat tukeneet kilpailua arvokkaiden lehti- ja kirjapalkintojen muodossa. Kilpailua on tukenut tänä vuonna myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Kuudennentoista Suomalaisen kirjoituskilpailun vuoden 2023 teemana oli ”Suomalainen luovuus”. Tämänkertainen kilpailu antoi mahdollisuuden pohtia sitä, mikä merkitys luovuudella on ja on ollut suomalaisille nyt ja tulevaisuudessa. Luovuutta voi tarkastella monesta näkökulmasta. Mitä luovuus on? Onko olemassa suomalaista luovuutta? Mikä synnyttää suomalaista luovuutta?

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2023 voittaja Rea Auvinen

Loppukilpailuun lähetettyjen tekstien määrä oli hyvin korkea. Yhteensä kilpailun aiheista oli kirjoitettu määräaikaan mennessä 865 kirjoitusta 23 koulussa eri puolella Suomea. Loppuarvosteluun olivat opettajat valinneet 74 parhaaksi katsomaansa kirjoitusta. Vaativat tehtävänannot ja niihin liittyvät aineistot haastoivat kirjoittajia venymään hienoihin suorituksiin. Ilahduttavan moni osasi käyttää myös aineistoja luovasti ja uskaltautui nojaamaan rohkeasti omiin näkemyksiinsä. Aiheista suosituimmaksi nousivat arjen luovuus ennen ja nyt, luovuus ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä taide ja luovuus.

Tulemme varmasti lähivuosikymmeninä näkemään näitä nyt palkittuja nuoria julkisuudessa kirjallisina tai yhteiskunnallisina vaikuttajina. Näin kilpailun kummisedän, klubin edesmenneen kunniapuheenjohtajan Mikko Pohtolan henkisessä testamentissaan ilmaisema toive tulee täyttymään.

Ari Huovinen

Kilpailun johtaja

Palkinnot ja perustelut

Palkitut kirjoitukset

Sitran kunniamaininnat

  • Immi Karjaluoto, Tampereen klassillinen lukio: Kannibalistinen luovuus
  • Roosa Koskela, Kuninkaantien lukio: Luovuudesta voi tulla Suomen kädenanto muulle maailmalle kriisien aikana
  • Joanna Helo, Lahden yhteiskoulun lukio: Suomalaisuus, luonto ja taide ajassa

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho jakoi palkinnot parhaille kirjoittajille 28.2.2024

Kilpailun johtaja Ari Huovinen

Rosebud-kirjakauppaketjun toimitusjohtaja Hannu Paloviita

Baritoni Sauli Tiilikainen esiintyi tilaisuudessa

Palkitsemistilaisuus oli Kalevalan päivänä.

Suomalaisen kirjoituskilpailun tiedote