Kiinteistöosakeyhtiö Kansakoulukuja 3

Kiinteistön juhlallisia vihkiäisiä vietettiin marraskuun 13. päivänä 1959. Silloin päättyi Helsingin Suomalaisen Klubin väliin tuskainen vaellus erilaisissa vuokratiloissa. Vaikka ajatus klubitalosta oli olemassa jo Suomalaista Klubia perustettaessa, voidaan oman klubitalon konkreettinen alku perustellusti ajoittaa vuoteen 1943, jolloin perustettiin Helsingin Suomalaisen Klubin kannatusyhdistys ry.

Erilaisten vaiheiden jälkeen kohde löytyi Kansakoulukuja 3:sta, joka kohde ostettiin joulukuussa 1953. Rakennustöihin päästiin viimein elokuussa 1958.

Aluksi kiinteistön omistajina olivat Helsingin Suomalaisen Klubin kannatusyhdistys ry viidelläkymmenelläyhdellä prosentilla ja Werner Söderström Oy neljälläkymmenelläyhdeksällä prosentilla. Kun WSOY keskitti toimintojaan Porvooseen, se myi osuutensa 1.11.1972 Kansallisen Kokoomuspuoleen säätiölle. Suomalaisen Klubin kannatusyhdistys oli purkautuessaan siirtänyt osakkeensa 1.1.1972 Helsingin Suomalainen Klubi ry:lle.

Joulukuun 22. päivänä 1999 tehdyllä kaupalla Kiinteistö Oy:n koko osakekanta siirtyi Suomalaiselle Klubin omistukseen.

Klubin käytössä on kiinteistön viides, kuudes ja seitsemäs kerros. Alempien kerrosten tilat ovat vuokrattuina, kuten osa kellaritiloista. Osa kellaritiloista on klubilaisten harrastus- ja kokoontumistiloina.

Lähteet: Pojat Suomalaisella Klubilla ja 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

Kiinteistö-osakeyhtiön hallitus 2023

Antti Virkkunen, puheenjohtaja
Veijo Kekkonen, varapuheenjohtaja
Harri Hietala
Tuomas Kaarlehto
Kari Karvonen
Petteri Paavolainen

Isännöinti:
Retta Isännöinti Oy
www.rettaisannointi.fi
Reijo Kuusela, isännöitsijä
010 228 4971, reijo.kuusela@retta.fi

Kiiinteistönhoito:
McClean Kiinteistönhoito Oy
www.mcclean.fi
huoltovastaava Pete Valasvuori 040 3508 984
päivystysnumero 0400 436 150