Kuva: Antti Virkkunen

Tieteen illat

Helsingin suomalaisella klubilla alettiin järjestää tieteen iltoja syksystä 2014 lähtien. Niitä on pidetty kahdesti vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella. Kansleri Risto Ihamuotila on ollut tilaisuuksien vetäjä alusta lähtien.

Tieteen iltojen tavoitteena on tarjota klubilaisille tietoa tieteen uusimmista saavutuksista ja tieteenalojen sisällöstä muutenkin. Kun klubilla on ennestään ollut lääketieteen ja historian iltoja, ei mainittuja aloja ole käsitelty tieteen illoissa. Tilaisuuksissa on mm. ollut esillä seuraavia aiheita: ilmaston muutos, nanotieteen mahdollisuudet, geenimuuntelu, kaupunkimaantiede, maailmankaikkeuden kehitys, ilmakehän pienhiukkaset ja viimeksi itseohjautuvan oppimisen vaikutus koulumenestykseen. Tilaisuuksiin on aina saatu esitelmijöiksi alojen johtavia asiantuntijoita.