Kuva: Elias Iirola

EU-teemaillat

Suomen liittyminen Euroopan unioniin 1.1.1995 oli perustavaa laatua oleva poliittinen ja taloudellinen ratkaisu. Jäsenyyden myötä Suomi saavutti integraatiopolitiikkansa punaisena lankana olleen tavoitteen turvata Suomelle ja suomalaisille mahdollisimman tasavertainen asema Länsi-Euroopan yhdentymiskehityksessä mukana olevien muiden valtioiden kanssa. Jäsenenä Suomi sitoutui unionin perustamissopimukseen ja sen pohjalta tehtyyn lainsäädäntöön ja politiikkaan. EU:n jäsenenä Suomesta tuli myös tasavertainen lainsäädännön ja politiikan valmistelija, päättäjä ja toteuttaja.

Euroopan unionista on tullut keskeinen ja elimellinen osa Suomen poliittista ja yhteiskunnallista elämää. Tämä koskee niin valtioelimiä, yrityksiä kuin kansalaisiakin. Maailma muuttuu ja niin muuttuu myös EU. Kuudesta perustajavaltiosta liikkeelle lähtenyt unioni on laajentunut 28 valtion liittymäksi ja toiminta on syventynyt hiili- ja teräsyhteisöstä talousyhteisön kautta unioniksi, jossa puhutaan jopa yhteisestä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Sisäisen kehityksensä lisäksi unioni joutuu entistä enemmän ottamaan vastuuta myös globaaleista ongelmista kuten ilmastosta, energiasta, terrorismista, maahanmuutosta jne.

EU-ilta tarjoaa klubin jäsenille mahdollisuuden osallistua Euroopan unionista ja Suomen EU-politiikasta käytävään keskusteluun illan vieraaksi kutsuttavan puhujan alustuksen pohjalta. Iltojen isäntänä toimii Suomen EU-veteraani Eikka Kosonen