Kuva: Suomi100satelliitti.fi

Ilmailun ilta

Ilmailualan mielenkiintoisimpien asiantuntijoiden pitämiä monipuolisia esityksiä sotilas- ja siviili-ilmailusta sekä avaruudesta. Teemoina ovat esimerkiksi liikenneilmailu, hävittäjälentäminen, lentoturvallisuus, teknologia, satelliitit ja miehittämättömät ilma-alukset. Ilmailulle vahvasti luonteenomainen innovatiivisuus ja kehittäminen on läsnä kaikissa esityksissä.

Ilmailun ilta järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Iltojen isäntänä toimii eversti Henrik Elo.