Toimikunnat

Harrastustoimikunta

Kuvassa osa harrasteiden vetäjistä vasemmalta Markku Halmeenmäki (gastronomia),
Jukka-Pekka Lähdevuori (biljardi), Hans Purola (harrastustoimikunnan pj.),
Olli Meretoja (skruuvi), Hannu Vaahtio (toiminnanjohtaja, moottoriurheilu), Mikael Karring (pingis)..

Puheenjohtaja
Hans Purola

hans.purola(a)klubi.fi

J-P Lähdevuori biljardi(at)klubi.fi
Hannu Mustala bridge(at)klubi.fi
Markku Aalto-Setälä digikuvaus(at)klubi.fi
Markku Halmeenmäki gastronomia(at)klubi.fi
Mikko Muoniovaara golf(at)klubi.fi
Teemu Nordlund kalastus(at)klubi.fi
Heikki Sarso keilailu(at)klubi.fi
Ilpo Harjutsalo kellomiehet(a)klubi.fi
Ari Ranto maanpuolustus(at)klubi.fi
Janne Koivuniemi metsastys(at)klubi.fi
Hannu Vaahtio moottoriurheilu(at)klubi.fi
Eero Peurala padel(a)klubi.fi
Mikaell Karring pingis(a)klubi.fi
Jorma Hakala seniorit(a)klubi.fi
Mauri Kotila seniorijumppa(at)klubi.fi
Hans Purola shakki(a)klubi.fi
Heikki Pitkänen sikarikerho(at)klubi.fi
Olli Meretoja skruuvi(at)klubi.fi
Aimo Maanavilja teknologia(a)klubi.fi
Jari Niemi tennis(at)klubi.fi
Matti Kuula vironharrastus(at)klubi.fi

Kulttuuritoimikunta

Klubimme kulttuuritoiminta jakaantuu tällä hetkellä selkeästi kuuteen eri ryhmään: kirjan ilta, klassinen musiikki, kuoro, kuvataide, puhallinorkesteri ja bändit, sekä runoriihi ja teatteri. Kukin ryhmä tarjoaa jäsenille korkeatasoista oman alansa toimintaa.

Kirjan ilta tarjoaa kerran kuussa klubilaisille avec mahdollisuuden kirjalliseen kulttuurikeskusteluun. Kirjan illan vetäjän vieraana on ajankohtaisia tieto- ja kaunokirjailijoita.

Klassinen musiikki järjestää vuosittain kuusi musiikkipitoista iltapäivämatineaa, joissa esitellään musiikkinäyttein kotimaisia ja ulkomaisia säveltäjämestareita ja heidän tuotantoaan, nykysäveltäjiä unohtamatta. Matineat ovat avec-tilaisuuksia.

Kuoro on Klubin ”käyntikortti”. Se perustettiin vuonna 2000 ja siinä laulaa keskimäärin 40 klubilaista. Kuoro harjoittelee viikoittain yläkellarin monitoimisalissa. Koko kuoro tai sen pienryhmät esiintyvät säännöllisesti Klubin eri tilaisuuksissa. Kuoro antaa vuosittain kevät- ja joulukonsertit sekä esiintyy aktiivisesti myös Klubin ulkopuolella. Kuoro konsertoi niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kuoro ja sen pienryhmät ovat klubilaisten käytettävissä. Kuorossa on aina kysyntää uusille laulajille.

Kuvataide järjestää vuosittain oppaan johdolla vierailuja kiinnostavimpiin taidenäyttelyihin. Myös taideluennot ja -matineat ovat kuvataiteen ohjelmassa. Tilaisuudet ovat avec -tilaisuuksia. Vuosittainen kuvataiteilijoiden kevätnäyttely ja kuukausittain vaihtuva taideteos ovat esillä juhlasalissa. Paneelikeskustelut ja taiteilijoiden ammatilliset tilaisuudet kuuluvat pari kertaa vuodessa ohjelmaan. Kuvataiteen piirissä on noin 20 Klubin kuvataiteilijajäsentä.

Puhallinorkesteri ja bändit. Puhallinorkesteri on perustettu vuonna 2002 ja siinä soittaa vakituisesti lähes 20 soittajaa. Orkesteri esiintyy eri kokoonpanoissa Klubin tilaisuuksissa. Kysyntä on lisääntynyt myös Klubin ulkopuolella. Puhallinorkesteri on pitänyt mm. konserttitanssiaisia. Uusille puhaltajille on tilaa orkesterissa.

Klubilla toimii myös kaksi pienempää bändiä, jotka myös esiintyvät Klubilla ja keikkailevat Klubin ulkopuolella. Orkesterit ja bändit harjoittelevat yläkellarin monitoimisalissa.

Runoriihi ja teatteri. Runoriihen toistakymmentä jäsentä kokoontuu kerran kuukaudessa valitsemiensa runojen äärelle. Tilaisuuksissa harjoitellaan esiintymistä ja kouluttaudutaan äänenkäytössä sekä runojen kirjoittamisessa. Runoriihi järjestää klubilaisille avec kaksi runomatineaa vuodessa. Runoriihi järjestää sekä keväällä että syksyllä teatterivierailun avec pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Toimikunnan jäsenet:

 • Rainer Friberg, pj.
 • Ari Mentu, siht.
 • Aarno Cronvall, kulttuurin kokonaiskenttä ja taitelijajäsenasiat
 • Seppo Kimanen keväällä 2024, Erkki Palola syksyllä 2024, klassinen musiikki, instrumentit ja solistit, alan taiteilijajäsenet
 • Vesa Lehtisalo, puhallinorkesteri, ym. yhtyeet
 • Juha Kandolin, teatteri, runoriihi, alan taiteilijajäsenet
 • Tapani Ruokanen, kirjan illat, julkaisusarja, alan taiteilijajäsenet
 • Heikki Tapionlinna, klubin kuoro
 • Antti Virkkunen, kuvaamataiteet, alan taiteilijajäsenet

Kuvassa vasemmalta ylärivissä: Hannu Vaahtio (toiminnanjohtaja), Tapani Ruokanen,
Heikki Taionlinna, Vesa Lehtisalo, Juha Kandolin ja Aarno Cronvall. Alarivissä vasemmalta
Ari Mentu, toimikunnan puheeenjohtaja Rainer Friberg ja Seppo Kimanen.

Ohjelmatoimikunta

 • Kari-Juhani Lehtonen, pj.
 • Tapani Martti, siht.
 • Aarno Cronvall
 • Rainer Friberg
 • Jukka Nykänen
 • Tapani Ruokanen
 • Jouni Seppänen
 • Kalle Soikkanen
 • kutsuttuna päätoimittaja Heikki Hakala
 • kutsuttuna toiminnanjohtaja Hannu Vaahtio

Tarvittaessa teemailtojen isännät:

 • Mikko Sarantola, ilmailu
 • Kimmo Kontula, lääketiede
 • Martti Häikiö, historia
 • Risto Ihamuotila, tiede
 • Lehtinen Jarmo R., talouspolitiikka
 • Kare Halonen, EU-ilta
 • Aimo Maanavilja, teknologia
 • Kalle Soikkanen, oikeuspolitiikka
 • Pertti Hyvärinen, sotilaspolitiikka
 • Pasi Patokallio, ulkopolitiikka

Talous- ja hallintotoimikunta

Talous- ja hallintotoimikunta on asiantuntijaelin, joka raportoi johtokunnalle. Toimikunnan tehtävänä on ohjeistaa ja aikatauluttaa talousarvion valmistelu: toimintasuunnitelma, investoinnit ja budjetti. Toimikunta tekee toiminnanjohtajan kanssa esityksen talousarviosta johtokunnan ja syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Toimikunta seuraa kuukausittain kirjanpidon, maksuvalmiuden ja talousarvion toteutumista ja raportoi niistä johtokunnalle.

Olennaiset poikkeamat talousarviosta ja suunnittelemattomien hankkeiden kustannusarviot käsitellään toimikunnassa ja ne viedään johtokunnan päätettäväksi.

Toimikunta valmistelee toiminnanjohtajan kanssa Klubin tilinpäätöksen, jonka se esittelee johtokunnalle. Klubin kevätkokous hyväksyy allekirjoitetun ja tarkastetun tilinpäätöksen.

Varsinaisen jäsentoiminnan talouden seurannan lisäksi toimikunta käsittelee vuokraustoimintaan ja kiinteistönhoitoon liittyviä kysymyksiä. Toimikunta seuraa myös ravintola-asioiden kehittymistä ja yhteistoimintasopimuksen noudattamista ravintolajaoston raportoinnin pohjalta. Ravintolan vuokrasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Tavoitteena on kaikkien vuokrattavien tilojen osalta mahdollisimman korkea vuokrausaste.

Kiinteistön hoidon osalta toimikunta käsittelee Klubin omistaman kiinteistöosakeyhtiön lainoitusta sekä kiinteistön kuntoon ja hoitoon liittyviä asioita Klubin talouden kannalta.

Jäsenmäärän kehitystä toimikunta tarkastelee erityisesti talouden näkökulmasta talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Keskeistä on myös hallinnon sujuvuus, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kehittämistoimiin toimikunta asettaa tarvittaessa työryhmiä.

Toimikunnan jäsenet:

 • Timo Toni, pj.
 • Antti Aho
 • Veijo Kekkonen
 • Jarmo Lohi
 • Rasmus Sirén
 • Hannu Vaahtio

* Ravintolajaosto ravintolajaosto@klubi.fi

 • Antti Aho, pj.
 • Jarmo Heinonen
 • Marko Koskinen, Klubiravintolan ravintoloitsija
 • Anna-Kaisa Rantala, Kanresta Oy, liiketoimintajohtaja
 • Hannu Vaahtio, Klubin toiminnanjohtaja

* Tilajaosto

 • Veijo Kekkonen, pj.
 • Markku Halme
 • Sami Horto
 • Timo Toni
 • Hannu Vaahtio

Viestintätoimikunta

 • Olli Junes pj.
 • Heikki Hakala, päätoimittaja
 • Henrik Helin, verkkovastaava
 • Eero Peurala
 • Jorma Pohjalainen

* Kuvakulttuurityöryhmä (kuva yläpuolella)

Juhani Mustonen
Timo Ali-Vehmas
Pentti Rantala
Esa Malm
Jorma Pohjalainen

Yhteiskuntasuhteiden toimikunta


Kuva: Esa Malm
Kuvassa vasemmalta: Klaus Oesch, Jaakko Laajava, Pasi Patokallio, Pentti Partanen, Pertti Torstila ja Petri Tuomi-Nikula.

 • Pasi Patokallio, pj
 • Ari Huovinen
 • Jaakko Laajava
 • Klaus Oesch
 • Pentti Partanen, siht.
 • Petri Tuomi-Nikula
 • Pertti Torstila