Suomen kansan sähköinen muisti

Helsingin Suomalainen Klubi perustettiin vuonna 1876. Alun perin "Luku- ja konversationiklubbi" toi yhteen suomenmielisiä nuoria miehiä Helsingissä keskustelemaan suomalaisuudesta ja suomalaisuuden aseman kohottamisesta yhteiskunnassa.

Vuosisadan vaihteessa klubilaiset olivat merkittävällä tavalla mukana perustettaessa Kansallisteatteria. Klubilaiset ovat olleet voimakkaasti mukana myös kansallisen yritysmaailman kehittämisessä. Otava, KOP, Pohjola ja monet muut yritykset ovat saaneet syntysanansa Klubilla. Klubilaisuus ei siis alun perinkään merkinnyt sisäänpäinkääntynyttä suhtautumista yhteiskuntaan. 1990- luku merkitsi Klubin toiminnassa merkittävää aktivoitumista ja tämä vuosikymmen oli myös Internetin läpimurron ajankohta.

Helsingin Suomalainen Klubi tänään

Helsingin Suomalainen Klubi on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta hyödyntää koko yhteiskuntaa. Klubi on rekisteröinyt vuonna 2000 tavaramerkikseen ilmaisun" Suomen kansan sähköinen muisti". Tämä on pohja sähköisen sisällön tuottamiseksi Internetiin kaikille suomalaisille ja maailmanlaajuisesti. Sisältö on pääosin monikielinen. Muistiin tallennetaan suomalaisen kulttuurin ja elämänmuodon perusasioita.

Helsingin Suomalainen Klubi ja internet

Klubi on esiintynyt Internetissä jo vuodesta 1995. Tällöin aloitettiin suunnittelu kaikille avoimien palvelujen kehittämiseksi maailmanverkossa. (www.klubi.fi)

Valtiomiehet ja muut merkkihenkilöt

Mannerheim -sivusto

Seuraava oli mittava Mannerheim -projekti, joka toteutettiin vuonna 1998 kuudella kielellä. Sivustolla on 300 sivua ja noin 1000 kuvaa. Kävijöitä on kuukausittain tuhansia jokaisesta maanosasta. Sivuista tehtiin myös CD ROM, jota on jaettu veloituksetta yli 30.000 kappaletta kouluihin, museoihin, ulkomaan edustustoihin, varuskuntiin ja moniin muihin kohteisiin. (www.mannerheim.fi)

Jean Sibelius -sivusto

Jean Sibeliuksen Internet-sivusto (www.sibelius.fi) on valmistunut suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Tämä on jälleen edellistä projektia mittavampi. Sivusto sisältää tekstin ja kuvien lisäksi myös laajan musiikkiosion. Osa materiaalista on ennen julkaisematonta. Tätä työtä ovat tukeneet merkittävästi Jean ja Aino Sibeliuksen oikeudenomistajat, jotka ovat luovuttaneet käyttöömme alkuperäismateriaalia veloituksetta. Sivusto julkaistiin vuonna 2003.

Huomattavin osa hankkeesta on tehty klubilaisten vapaaehtoistyönä. Hanketta tukee Opetusministeriö, eräät yksityiset yhteisöt, suomalaista kulttuuria tukevat rahastot sekä monet yritykset.

Arkkiatri Arvo Ylppö -sivusto

Arkkiatri Arvo Ylppöä käsittelevä sivusto (www.ylppo.fi) julkaistiin 29.10.2012 Helsingin Suomalaisella Klubilla.

Svinhufvud ja itsenäisyyden tekijät ja vaiheet

Helsingin Suomalaisen Klubin tuottama laaja kansallisen identiteetin nousua sekä itsenäisyyden tekijöitä ja vaiheita käsittelevä sivusto on avattu torstaina 8.10.2015. Sivusto löytyy osoitteesta www.itsenaisyys100.fi. Se on tarkoitettu kaikille, historiastamme kiinnostuneille kansalaisille - nuorille ja vanhemmille. Sivusto soveltuu myös opetuskäyttöön lähes kaikissa koulun oppiaineissa.

J.K. Paasikivi -sivusto

on Paasikivi-Seuran 7.2.2020 julkaisema tietopankki, jonka toimittamisessa Helsingin Suomalainen Klubi on mukana. Portaaliin on tallennettu presidentti Paasikiven päiväkirjoja, muistelmia ja hänen toimintaansa kuvailevia artikkeleita ja teoksia. Sivusto löytyy osoitteesta www.jkpaasikivi.fi

Risto Ryti -sivusto

on Helsingin Suomalaisen Klubin ja Risto Ryti-seuran yhteistyöhanke. Presidentti Rytin elämäntyötä käsittelevä monipuolinen verkkosivu on koottu Risto Ryti-seuran tuottaman aineiston pohjalta. Sivusto löytyy osoitteesta
www.presidenttiristoryti.fi

Kenraaliluutnantti K.L. Oesch -sivusto

Kenraaliluutnantti K L Oeschin elämänkerta ”Ylivoimaa vastassa” ja ”Suomen kohtalon ratkaisu” kirjat on luovutettu Klubin kirjastoon. Kirjoista on tuotettu nyt myös äänikirjaversiot kuluttajamyyntiin teleoperaattorien ja Docendo Oy:n kanssa.

K L Oesch muistoyhdistys on tuottanut kenraaliluutnantti K.L.Oeschin elämäntarinan digitaalisena. Sivusto löytyy täältä.

Suomi ja toinen maailmansota

Suomalaiset sotavankileirien saaristossa

Alunperin YLE:n projektissa syntynyt materiaali koottiin ja julkaistiin osana Suomen kansan sähköistä muistia vuonna 2004. Sivuilla on joukko dokumentteja aiheesta. Dokumenttikokoelma löytyy täältä.

Karjalaisten sodissa kaatuneiden sivusto

Ensimmäinen merkittävä tietokanta sivustollamme on karjalaisten sodissa kaatuneiden sivusto, jossa nimiä on 12.500.(www.ksv.mpoli.fi). Sivusto julkaistiin vuonna 1996.

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -aiheinen verkkosivusto

Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd jouduttiin lakkauttamaan syksyllä 1944. Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry on ottanut tehtäväkseen välittää nuoremmille sukupolville tietoa näiden kahden suuren vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön toiminnasta maanpuolustuksen hyväksi.

Vuonna 2014 julkaistu verkkosivusto (www.perinne.fi) sisältää noin 200 liuskaa tekstiä sekä runsaasti valokuvia, lähinnä Sotamuseon ja Lottamuseon kokoelmista. Sivustolla on myös tietoa perinnetyöstä, museoista sekä aihepiiriä koskevasta kirjallisuudesta ja lehdistä.

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -sivusto liitettiin Suomen Kansan Sähköinen Muisti-portaaliin kesällä 2016.