Suomalainen kirjoituskilpailu 2021

Koulutusta, osaamista ja demokratiaa

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2021 teemana on “koulutusta, osaamista ja
demokratiaa”. Kilpailuaiheiden toivotaan innostavan lukiolaisia pohtimaan
osaamisen ja koulutuksen merkitystä demokraattisen ja toimivan yhteiskun-
nan ja yksilön kannalta. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen ajan
kokemukset vaikuttavat myös siihen, miten koulutuksen merkitys nähdään.
Kilpailun teema liittyy suomalaisen oppivelvollisuuden kahteen merkkivuoteen: vuonna
2021 oppivelvollisuuslain voimaantulosta tulee kuluneeksi sata vuotta, ja syksyllä 2021
oppivelvollisuus laajenee 18 vuoteen ja samalla toisen asteen opiskelusta tulee kokonaan
maksutonta. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on koulutustason nostaminen
ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille nuorille.
Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää nyt Suomalaisen kirjoituskilpailun 14. kerran
yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskun-
taopin opettajien liiton HYOL ry:n, Otavan ja Suomen Kuvalehden sekä tänä vuonna
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin
Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.