Suomalainen luovuus

Suomalaisen kirjoituskilpailun vuoden 2023 teema on “Suomalainen luovuus”. Tämänkertainen kilpailu antaa mahdollisuuden pohtia sitä, mikä merkitys luovuudella on ja on ollut suomalaisille nyt ja tulevaisuudessa. Luovuutta voi tarkastella monesta näkökulmasta. Mitä luovuus on? Onko olemassa suomalaista luovuutta? Mikä synnyttää suomalaista luovuutta?

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää nyt Suomalaisen kirjoituskilpailun 16. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Rosebud kirjakaupan ja Suomen Kuvalehden kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kilpailua tukee tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.