Suomalainen kirjoituskilpailu 2022

Onko metsä yhä meissä?

Suomalaisen kirjoituskilpailun vuoden 2022 teema on “Metsä”. Metsä on tärkeä osa suomalaista mielenmaisemaa, ja teeman kautta on mahdollista käsitellä monipuolisesti Suomen ja suomalaisten historiaa, osaamista, kulttuuria ja identiteettiä, omaa luontosuhdetta ja metsien merkitystä ilmastolle.

Vuosi 2022 on ollut suuren muutoksen vuosi. Suomalaisten käsitys omasta turvallisuudestaan muuttui dramaattisesti helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansalaisten ja poliitikkojen suuri enemmistö ja valtiojohto arvioivat pian sen jälkeen, että Suomen on liittouduttava sotilaallisesti taatakseen turvallisuutensa. Kilpailutehtävissä on tähän tilanteeseen liittyvä ajankohtaisaihe.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää nyt Suomalaisen kirjoituskilpailun 15. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan ja Suomen Kuvalehden kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kilpailua tukevat tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä metsäteollisuusyhtiö UPM.