Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö

Tarkoitus

Säätiön perustamisen lähtökohta on sen toiminta-ajatuksen samansuuntaisuus Klubin tarkoituksen kanssa. Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuuria ja suomalaiskansallisia perinteitä ylläpitävää toimintaa sekä tukea suomalaiskansallisessa hengessä isänmaallisten, sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastusta koko maassa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia alaansa liittyvien toimintojen tukemiseksi sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan. Säätiö voi myöntää stipendejä, apurahoja ja tunnutuspalkintoja alaansa liittyvän tutkimuksen edistämiseksi.

Rahoitus

Säätiö on perustettu 25.000 euron peruspääomalla ja se on ilmoitettu säätiörekisteriin 24.9.2007. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain tarkoittamilla keinoilla. Jos säätiölle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu erityisiä varojen käyttöä koskevia määräyksiä, muodostetaan näin saaduista varaoista erikoisrahasto tarkoitemääräysten edellyttämällä tavalla. Tällaisen lahjoituksen tai testamentin vastaanottaminen on mahdollista vain, jos sen sisältämä tarkoitemääräys sisältyy säätiön tarkoitukseen. Kun Säätiö tukee samanlaista aatteellista toimintaa, jonka Klubin jäsenet kokevat itselleen läheiseksi, on Säätiö varteenotettava vaihtoehto tukea lahjoituksin ja testamenttimääräyksin suomalaisuutta sen eri ilmenemismuodoissaan. Usea klubiveli ja muu taho on tehnyt lahjoituksen tai testamentin kautta määrännyt säätiölle varoja.

Hallinto

Säätiötä johtaa hallitus, johon Klubin johtokunta nimittää kolmeksi vuodeksi viidestä yhdeksään jäsentä.

Säätiön hallitus 2021

Raimo Ilveskero, puheenjohtaja
Antti Halli, varapuheenjohtaja
Pellervo Erkkilä
Jorma Hämäläinen
Timo Lappi
Timo Toni

Tilintarkastajat KHT Taneli Mustonen ja KHT Ari Lehto - varatilintarkastajat KHT Pasi tuuva ja KHT Hannu Riippi.

Rahastot

Mikko Pohtolan muistorahasto

Säätiö on 24.9.2007 perustanut Mikko Pohtolan muistorahaston, jonka tarkoituksena on hänen elämäntyölleen tärkeän suomen kielen ja sen käytön edistäminen tukemalla siihen liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa. Rahasto rahoittaa nuorille kirjoittajille suunnattua Suomalaista kirjoituskilpailua ja Mikko Pohtola palkintoa.

Arvo Ylppö -rahasto

Säätiö on 23.10.2007 perustanut Arvo Ylppö -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää toimintaa arkkiatri Arvo Ylpön elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi erityisesti tukemalla Klubilla valmistunutta Arvo Ylppöä esittelevää internet-sivustoa SKSM:n yhteyteen. Rahasto on ns. omakatteinen rahasto.

Mannerheim-rahasto

Säätiö on 13.12.2007 perustanut Mannerheim -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää marsalkka Mannerheimin elämäntyön tunnetuksi tekemistä tukemalla toimintaa Mannerheimin internet-sivuston kehittämiseksi.

Jean Sibelius-rahasto

Säätiö on 13.12.2007 perustanut Sibelius -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää säveltäjämestari Jean Sibeliuksen elämäntyön tunnetuksi tekemistä tukemalla toimintaa Sibeliuksen internet-sivuston kehittämiseksi.

Suomalainen ruokakulttuurirahasto

Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö jakaa Ruokakulttuurirahastostaan tunnustuksia ruokakulttuurimme edistämiseen vaikuttaville henkilöille ja tahoille. Rahaston alkupääoman on lahjoittanut edesmennyt klubiveljemme, tunnettu gastronomi Heikki Tavela.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee Suomalaisen Klubin säätiön hallitus Suomalaisen ruokakulttuurirahaston hoitokunnan esityksestä.

Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Jorma Hämäläinen ja jäseninä Helsingin yliopiston professori Mari Sandell, ravintoloitsija Pekka Terävä. sekä toimittaja Eeropekka Rislakki. Suomalaisen klubin edustajana toimii Aarno Cronvall.

JAETUT TUNNUSTUSPALKINNOT

2014 Kotitalousopettaja Anna-Maija Tanttu

2015 Helsingin Rudolf Steiner –koulu, kouluruokailun kehittäminen
Kokki Antti Lukkari, ulkomainen jatkokoulutus
Koululainen Niklas Ansamaa, sienisovellut mobiilikäyttöön

2016 Suomen Kokkimaajoukkue

2017 Ilpo Markkola, pienmallastamatoiminta
Johan Kurkela, valmistautuminen World Skills - kokkikilpailuun
Samuli Karjula, satokausikalenteri

2018 Paola Guerrero de Cohen ja David Cohen, suomalaisten marjaviinien kehittämisestä
Emeliina Papinniemi, konditoria-alan jatkokoulutukseen.

2019 Jorma Haranen, Martti Lehtinen ja Saara Sinivuori tunnustuspalkinto elämäntyöstään
Suvi Minkkinen apuraha jatkokoulutusta varten

2020 Raimo Niemi sai tunnustuspalkinnon mobiiliteurastamon kehittämisestä ja Emilia Tuuliaho sai apurahan jatkokoulutusta varten.

Tiedottaminen

Säätiön toiminnasta tiedotetaan myös muissa Klubin tiedotusvälineissä. Säätiölle ja sen rahastoille tehtävistä lahjoituksista pyydetään ottamaan yhteyttä Säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Ilveskeroon.