Klubin tiedotustoiminta

Klubin tiedotus kohdistuu ensi sijassa omaan jäsenistöön. Se painottuu Klubin tulevista tapahtumista ja ohjelmasta tiedottamiseen sekä selostuksiin Klubilla olleista tapahtumista.

Tiedottamisen välineitä ovat Klubilehti, Taskutieto, Klubin internet-sivusto siinä julkaistavine jäsentiedotteineen ja viikkokirjeineen sekä Klubilla nähtävillä oleva sähköinen ilmoitustaulu. Tiedottamisen tarpeita palvelee myös kirja 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa (2. painos 2006).

Klubilehti nimeltään Helsingin Suomalainen Klubi on Klubin sisäinen tiedotusväline. Klubilehden sisällön rungon muodostavat menneen ja tulevan toiminnan selostukset, artikkelit sekä vakiopalstat. Lehden pääartikkeli, cover story, käsittelee jotakin merkittävää aihetta tai tapahtumaa. Klubilehdessä julkaistaan Klubin ohjelma seuraavan puolen vuoden ajalle. Klubilehdellä on päätoimittaja ja sitä avustetaan talkoohengessä palkkiotta. Klubilehti ilmestyy neljästi vuodessa.

Taskutieto sisältää lyhyen selostuksen Klubin perusasioista. Sitä päivitetään vuosittain niin, että henkilö- ym. tiedot, jotka vaihtuvat määräajoin, olisivat mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Taskutieto on tarkoitettu ensi sijassa uusien jäsenten käyttöön.

Klubin internet-sivusto käsittää sivukartan mukaiset aiheet. Sitä päivitetään jatkuvasti ja sivut sisältävät siten aina viimeisimmän ajantasaisen tiedon Klubin asioista. Jäsentiedotteet julkaistaan aina internet-sivuilla ja sen lisäksi syyskauden alkaessa paperiversiona. Internet-sivuilla julkaistaan myös Klubin viikkokirje. Sieltä löytyvät niin ikään kuoron, orkesterin, ravintolan sekä eri harrastusalojen www-sivut.

Klubin ala-aulassa on sähköinen ilmoitustaulu, jossa kerrotaan lähiajan tapahtumista.

Tiedottamiseen laajemmassa mielessä kuuluvat myös Suomen Kansan Sähköisen Muistin (SKSM) sivustot. Niistä merkittävimmät ovat Mannerheim- ja Sibelius-sivustot, joista on olemassa myös CD-levyt. Niitä on jaettu veloituksetta mm. kouluihin, varuskuntiin ja maamme ulkomaan edustustoihin.