Suomalainen kirjoituskilpailu 2021

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2021 voitti Timo Kalliokoski Sibelius-lukiosta. Korkeatasoiseen kilpailuun osallistui lähes 800 opiskelijaa kaikkialta Suomesta. Kilpailun suojelijana toimi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjesti Suomalaisen kirjoituskilpailun nyt 14. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n, Otavan ja Suomen Kuvalehden sekä tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Vuoden 2021 kilpailun teemana oli “koulutusta, osaamista jademokratiaa”. Kilpailuaiheiden toivottiin innostavan lukiolaisia pohtimaan osaamisen ja koulutuksen merkitystä demokraattisen ja toimivan yhteiskunnan ja yksilön kannalta.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen ajan kokemusten toivottiin vaikuttavan myös siihen, miten koulutuksen merkitys nähdään. Kilpailun teema liittyi suomalaisen oppivelvollisuuden kahteen merkkivuoteen: vuonna 2021 oppivelvollisuuslain voimaantulosta tuli kuluneeksi sata vuotta, ja syksyllä 2021 oppivelvollisuus laajeni 18 vuoteen ja samalla toisen asteen opiskelusta tulee kokonaan maksutonta.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on koulutustason nostaminen ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille nuorille.

"Suomalainen demokratia 2040" oli yksi kirjoitusten otsikoista ja samalla yhteistyökumppani Sitran viime syksynä julkaiseman novellikokoelman nimi. Siinä joukko suomalaiaisa nykykirjailijoita pohti demokratian tilannetta. Tarkoituksena oli saada ammattikirjoittajien ja lukiolaisten näkemyksiä samasta teemasta.

Voittajien kirjoituksia tullaan julkaissemaan Suomen Kuvalehdessa, Sitran sekä tietysti Helsingin Suomalaisen Klubin sivuilla.

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

SUOMALAINEN KIRJOITUSKILPAILU 2021

Suojelijan tervehdys, Anu Vehviläinen

Arvosteluraati jakoi palkinnot seuraavasti:

TULOKSET

I PALKINTO

Timo Kalliokoski Sibelius-lukio

”Mitä jää mieleen ruuduiltas, etäkoulutie?LUE AINE

II PALKINTO

Henri Puura Ressun lukio

”Tulevaisuuden Suomi – demokratian mallimaa vai jotain aivan muuta?” LUE AINE

III PALKINTO

Maija Joensuu Lahden yhteiskoulun lukio

”Muutoksen eetos ei kuulu kouluun.” LUE AINE

KUNNIAMAININNAT

Lisäksi päätettiin antaa seuraavat kolme kunniamainintaa, joiden mukana tulee kirjapalkinto.

Ella Salo Lahden yhteiskoulun lukio

”Kukkakaalia ja meritokratiaa”. LUE AINE

Lauri Mentula Tapiolan lukio

”Nuori ihminen, nuori demokratia tekijä”. LUE AINE

Heli Korkeamäki Lahden yhteiskoulu

”Miksi vuonna 2040 rakastaisimme edelleen demokratiaa?” LUE AINE