Klubin runoriihi

Runoriihi käynnistyi keväällä 2017 Pentti Mettälän aloitteesta ja on toiminut aktiivisesti Timo Närhinsalon johdolla. Runonharrastajat kokoontuvat säännöllisesti lyriikan parissa lausumaan, kirjoittamaan, arvioimaan ja nauttimaan omista ja muiden teksteistä. Runoriihi järjestää Klubilla myös säännöllisesti erimuotoisia tilaisuuksia ja sen jäsenet esittävät sanataiteen helmiä eri teemoilla klubilaisille ja heidän seuralaisilleen. Nykyinen vetäjä on Pentti Mettälä.