Suomalainen sivistys - Seitsemästä veljeksestä tekoälyyn

Kilpailun säännöt

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2020–2021 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2020.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Työt kirjoitetaan rivivälillä 2, fontilla 12. Kirjoituksen sopiva pituus on noin 6 000 merkkiä. Otsikon eteen merkitään aiheen numero.

Kirjoitukset voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden, historian tai yhteiskuntaopin kursseilla. Niitä ei palauteta. Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, kirjoituksen otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kirjoitusten arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti, hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kukin opettaja voi lähettää kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun sähköisesti täyttämällä oheisen lähetelomakkeen tiedot, liittämällä kirjoituksen lomakkeeseen ja painamalla painiketta lähetä. Jokainen kirjoitus lähetetään erillisellä lomakkeella. Kilpailun järjestäjä lähettää vastaanottokuittauksen lähetyksestä.

Arvostelulautakunta

Palkittavat valitsee arvostelulautakunta, johon kuuluvat Helsingin Suomalaisen Klubin, Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liitto ry:n sekä Suomen Kuvalehden edustajat. Lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Martti Häikiö.

Palkitsemistilaisuus pidetään keväällä 2021, Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivään liittyen. Palkittaville opiskelijoille ja heidän opettajilleen lähetetään henkilökohtainen kutsu. Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää ja julkaista kilpailuun lähetettyjä tekstejä.