Suojelijan tervehdys

Koulutus, osaaminen ja demokratia ovat saman puun oksia.

Suomalainen koulutus on kehittynyt kiertokouluista ja nelivuotisista kansakouluista koko ikäluokat yhdistäväksi peruskouluksi. Samalla koulutus on yhtenäistynyt ja tasa-arvoistunut. Samoja pulpetteja ja koulukirjoja kuluttavat koululaiset erilaisista perhetaustoista eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna oppivelvollisuus pitenee 18 vuoteen. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa jatkossa joko ammattikoulun tai lukion. Koulutustason nostamisella tähdätään siihen, että jokainen nuori voisi pärjätä tulevilla työmarkkinoilla.

Koulutuksen tehtävä on tarjota osaamista elämää, ei yksin työmarkkinoita varten.

Suomi on demokraattinen maa, missä kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet. Demokraattisten oikeuksien käyttäminen edellyttää tietoa oikeuksista ja osaamista käyttää niitä. Äänestysaktiivisuuden eriytyminen koulutus- ja tulotason mukaan kertoo siitä, että meillä on parannettavaa demokratiassamme.

Maailmassa on tänä päivänä tietoa ja osaamista enemmän kuin koskaan ennen. Tiedon hallinnan ja kriittisen medialukutaidon merkitys tulee entistä tärkeämmäksi. Olennaisen erottaminen epäolennaisesta ja suoranaisten valheiden erottaminen totuudesta on osaamista, jonka oppimisessa emme tule koskaan valmiiksi.

Perinteisen kouluttautumisen rinnalla kulkee myös toinen polku: se miten osaamme käyttää saamaamme oppia yhteiseksi hyväksi ja millaisia kanssaihmisiä olemme toisillemme. Tälläkin polulla liikkeessä pysyminen ja tietoisuus kehittymisen tarpeesta on maalia olennaisempi. Kukapa meistä voisi koskaan sanoakaan, että nyt olen ihmisenä valmis. Joka sellaista sanoisi, taitaisi tulla samalla kertoneeksi olevansa vasta lähtöruudussa.

Toivotan teille kaikille kirjoituskilpailuun osallistuville mitä parhaimpia askeleita kaikilla oppimisen poluillanne!

Anu Vehviläinen,

Eduskunnan puhemies