Suomen kieli

Kilpailun taustalla on edesmennyt Helsingin Suomalaisen Klubin kunniapuheenjohtaja ja Suomen Kuvalehden pitkäaikainen päätoimittaja lehdistöneuvos Mikko Pohtola. Hänen toivomuksestaan Klubiin perustettiin rahasto hänen muistokseen. Rahaston sääntöjen mukaan tarkoituksena on suomen kielen käytön edistäminen tukemalla siihen liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa. Rahasto rahoittaa lukiolaisille ja/tai opiskelijoille järjestettäviä suomalaisuutta ja/tai Suomen historiaa käsitteleviä Mikko Pohtola -kirjoituskilpailuja.

Helsingin Suomalaisen klubin julkilausuma suomen kielen merkityksestä

Nuorilla on oikeus hyvään äidinkieleen

Suomi on pieni kielialue, jonka ainutlaatuisesta kielestä ei huolehdi kukaan muu kuin me suomalaiset. Kielemme väestöpohja on pieni. Siksi useiden vieraiden kielten taito on suomalaisille ehdoton välttämättömyys. Se ei kuitenkaan saa merkitä oman äidinkielemme kehittämisen laiminlyömistä. Äidinkielellä on voitava ilmaista kaikki se, mitä tiede, sivistys ja työelämä vaativat. Ilman määrätietoista tukea ja kehittämistä sekä laajaa käyttöä äidinkielemme voi menettää monimuotoisen ilmaisukykynsä.

Monissa oppilaitoksissamme käytetään opetuskielenä vain englantia ja joillakin tieteenaloilla ei ole enää lainkaan katsottu tarpeelliseksi kehittää suomenkielistä terminologiaa. Äidinkieli on kuitenkin ajattelun ja argumentaation tärkein väline. Omalla äidinkielellä ajatusten ilmaiseminen ja käsitteiden ymmärtäminen on kirkkainta ja syvällisintä.

Vaikka maailma yhdentyy, jokaisen kansallisen kulttuurin velvollisuus on huolehtia oman kielensä kehityksestä ja ilmaisuvoimasta.

Suomalaisen kirjoituskilpailun avulla Helsingin Suomalainen klubi haluaa edistää hyvää kielenkäyttöä ja tarjota nuorille mahdollisuuden osoittaa äidinkielen taitoaan. Klubi haluaa työskennellä laajemminkin sen hyväksi, että nuorilla on oikeus ja mahdollisuus käyttää äidinkieltään opiskelussa, työelämässä ja tieteen kielenä.