Kirjoituskilpailu 2021

Koulutusta, osaamista ja demokratiaa

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2021 teemana on “koulutusta, osaamista ja demokratiaa”. Kilpailuaiheiden toivotaan innostavan lukiolaisia pohtimaan osaamisen ja koulutuksen merkitystä demokraattisen ja toimivan yhteiskunnan ja yksilön kannalta. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen ajan kokemukset vaikuttavat myös siihen, miten koulutuksen merkitys nähdään.

Kilpailun teema liittyy suomalaisen oppivelvollisuuden kahteen merkkivuoteen: vuonna 2021 oppivelvollisuuslain voimaantulosta tulee kuluneeksi sata vuotta, ja syksyllä 2021 oppivelvollisuus laajenee 18 vuoteen ja samalla toisen asteen opiskelusta tulee kokonaan maksutonta. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on koulutustason nostaminen ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille nuorille.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää nyt Suomalaisen kirjoituskilpailun 14. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n, Otavan ja Suomen Kuvalehden sekä tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Palkinnot

1. palkinto 1000 € 2. palkinto 500 € 3. palkinto 300 €

Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja ja muita huomionosoituksia. Kolmen parhaan kirjoituksen kirjoittajien opettajat palkitaan Suomen Kuvalehden vuosikerralla ja lisäksi arvotaan muiden opettajien kesken Suomen Kuvalehden vuosikertoja.

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2021–2022 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2021.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Kirjoituksen sopiva pituus on noin 6 000 merkkiä. Työt kirjoitetaan rivivälillä 2, fontilla 12. Otsikon eteen merkitään aiheen numero.

Kirjoitukset voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden, historian tai yhteiskuntaopin kurs- seilla. Niitä ei palauteta.

Kirjoitusten arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti, hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kilpailukirjoitusten lähettäminen

Kukin opettaja voi lähettää kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun sähköisesti täyttä- mällä kilpailun verkkosivulla olevan lomakkeen, liittämällä kirjoituksen lomakkeeseen ja painamalla painiketta ”lähetä”. Jokainen kirjoitus lähetetään erillisellä lomakkeella.

Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, kirjoituksen otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kilpailun järjestäjä lähettää vastaanottokuittauksen lähetyksestä.

Kilpailukirjoitusten lähettäminen löytyy kilpailun nettisivuilta: www.suomalaisuus.fi ja Kirjoituskilpailu 2021 -valikosta.

Arvostelulautakunta

Palkittavat tekstit valitsee arvostelulautakunta, johon kuuluvat Helsingin Suomalainen Klubi ry:n, Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opetta- jien liitto HYOL ry:n sekä Suomen Kuvalehden edustajat. Lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Martti Häikiö.

Palkitsemistilaisuus pidetään keväällä 2022, Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivän tienoilla. Palkittaville opiskelijoille ja heidän opettajilleen lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää ja julkaista kilpailuun lähetettyjä tekstejä.