Kirjoituskilpailu 2022

Koulutusta, osaamista ja demokratiaa

Suomalaisen kirjoituskilpailun vuoden 2022 teema on “Metsä”. Metsä on tärkeä osa suomalaista mielenmaisemaa, ja teeman kautta on mahdollista käsitellä monipuolisesti Suomen ja suomalaisten historiaa, osaamista, kulttuuria ja identiteettiä, omaa luontosuhdetta ja metsien merkitystä ilmastolle.

Vuosi 2022 on ollut suuren muutoksen vuosi. Suomalaisten käsitys omasta turvallisuudestaan muuttui dramaattisesti helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansalaisten ja poliitikkojen suuri enemmistö ja valtiojohto arvioivat pian sen jälkeen, että Suomen on liittouduttava sotilaallisesti taatakseen turvallisuutensa. Kilpailutehtävissä on tähän tilanteeseen liittyvä ajankohtaisaihe.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää nyt Suomalaisen kirjoituskilpailun 15. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan ja Suomen Kuvalehden kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kilpailua tukevat tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä metsäteollisuusyhtiö UPM.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Palkinnot

1. palkinto 1000 € 2. palkinto 500 € 3. palkinto 300 €

Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja ja muita huomionosoituksia. Kolmen parhaan kirjoituksen kirjoittajien opettajat palki- taan Suomen Kuvalehden vuosikerralla. Muiden opettajien kesken arvotaan myös Suomen Kuvalehden vuosikertoja.

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2022–2023 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2022.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Kirjoituksen sopiva pituus on noin 6 000 merkkiä. Työt kirjoitetaan rivivälillä 2, fontilla 12. Kirjoitukseen on laadittava oma otsikko, jonka eteen merkitään aiheen numero.

Kirjoitukset voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden, historian tai yhteiskuntaopin kursseilla. Niitä ei palauteta.

Kirjoitusten arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti, hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kilpailukirjoitusten lähettäminen

Kukin opettaja voi lähettää kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun sähköisesti täyttämällä kilpailun verkkosivulla olevan lomakkeen, liittämällä kirjoituksen lomakkeeseen ja painamalla painiketta ”lähetä”. Jokainen kirjoitus lähetetään erillisellä lomakkeella.

Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, kirjoituksen otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kilpailun järjestäjä lähettää vastaanottokuittauksen lähetyksestä.

Kilpailukirjoitusten lähettäminen löytyy kilpailun nettisivuilta: www.suomalaisuus.fi ja Kirjoituskilpailu 2021 -valikosta.

Arvostelulautakunta

Palkittavat tekstit valitsee arvostelulautakunta, johon kuuluvat Helsingin Suomalainen Klubi ry:n, Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liitto ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n sekä Suomen Kuvalehden edustajat. Lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Martti Häikiö.

Palkitsemistilaisuus pidetään keväällä 2023, Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivän tie-noilla.

Palkittaville opiskelijoille ja heidän opettajilleen lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää ja julkaista kilpailuun lähetettyjä tekstejä.