Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö

Tarkoitus

Säätiön perustamisen lähtökohta on sen toiminta-ajatuksen samansuuntaisuus Klubin tarkoituksen kanssa. Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuuria ja suomalaiskansallisia perinteitä ylläpitävää toimintaa sekä tukea suomalaiskansallisessa hengessä isänmaallisten, sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastusta koko maassa.

Säätiön toiminnan painopistealueita ovat nuoret, tulevaisuus ja huippuosaajat.  Säätiön toiminnassa keskitytään suomen kielen merkityksen korostamiseen ja suomalaisuutta edistäneiden henkilöiden  elämäntyön  ja heidän perintönsä esittämiseen tuleville sukupolville.

Rahoitus

Säätiö on perustettu 25.000 euron peruspääomalla ja se on ilmoitettu säätiörekisteriin 24.9.2007. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia  ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain tarkoittamilla keinoilla. Sitä vastoin tarkoitus ei ole, että Klubin sijoitusomaisuutta ryhdyttäisiin hallinnoimaan Säätiön kautta. Kun Säätiö tukee samanlaista aatteellista toimintaa, jonka Klubin jäsenet jo nyt kokevat itselleen läheiseksi, on Säätiö varteenotettava mahdollisuus harkittaessa sopivia kohteita tukea lahjoituksin ja testamenttimääräyksin suomalaisuutta sen eri ilmenemismuodoissaan. Säätiön toiminta on päässyt nopeasti alkuun ja tähän mennessä monet lahjoittajat ovat osoittaneet luottamuksensa Säätiön rahoittamia hankkeita kohtaan.

Hallinto

Säätiötä  johtaa hallitus,  johon Klubin johtokunta nimittää kolmeksi vuodeksi viidestä yhdeksään jäsentä.

Säätiön hallitus 2018

Matti Viljanen,  puheenjohtaja 
Ari Huovinen varapuheenjohtaja
Jorma Hämäläinen
Keijo Räikkönen
Timo Toni

Asiamies Raimo Ilveskero

Tilintarkastajat KHT Jarmo Lohi ja KHT Hannu Riippi

Rahastot

Mikko Pohtolan muistorahasto

Säätiö  on 24.9.2007 perustanut  Mikko Pohtolan -muistorahaston, jonka tarkoituksena on hänen elämäntyölleen tärkeän suomen kielen ja sen käytön edistäminen tukemalla siihen liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa.  Rahasto rahoittaa nuorille kirjoittajille suunnattua Suomalaista kirjoituskilpailua ja Mikko Pohtola lehdistäpalkintoa.

Arvo Ylppö -rahasto

Säätiö  on 23.10.2007 perustanut  Arvo Ylppö -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää toimintaa arkkiatri Arvo Ylpön elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi erityisesti tukemalla Klubilla valmistunutta  Arvo Ylppöä esittelevää internet-sivustoa  SKSM:n yhteyteen. Rahasto on ns. omakatteinen rahasto.

Mannerheim-rahasto

Säätiö on 13.12.2007 perustanut Mannerheim -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää marsalkka Mannerheimin elämäntyön tunnetuksi tekemistä tukemalla toimintaa Mannerheimin internet-sivuston kehittämiseksi.

Jean Sibelius-rahasto

Säätiö  on 13.12.2007 perustanut Sibelius -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää säveltäjämestari Jean Sibeliuksen elämäntyön tunnetuksi tekemistä tukemalla toimintaa Sibeliuksen internet-sivuston kehittämiseksi.

Suomalainen ruokakulttuurirahasto

RUOKAKULTTUURIN TUNNUSTUSPALKINTO

Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö jakaa Ruokakulttuurirahastostaan tunnustuksia ruokakulttuurimme edistämiseen vaikuttaville henkilöille ja tahoille.
Rahaston alkupääoman on lahjoittanut edesmennyt klubiveljemme, tunnettu gastronomi Heikki Tavela.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee Suomalaisen Klubin säätiön hallitus Suomalaisen ruokakulttuurirahaston hoitokunnan esityksestä.

Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Jorma Hämäläinen ja  jäseninä  Helsingin yliopiston professori Johanna Mäkelä, ravintoloitsija Pekka Terävä. sekä toimittaja Eeropekka Rislakki
Suomalaisen klubin säätiön edustajana toimii Jarmo Pekkala.

JAETUT TUNNUSTUSPALKINNOT

2014     Kotitalousopettaja Anna-Maija Tanttu

2015     Helsingin Rudolf Steiner –koulu, kouluruokailun kehittäminen
            Kokki Antti Lukkari, ulkomainen jatkokoulutus
            Koululainen Niklas Ansamaa, sienisovellut mobiilikäyttöön

2016    Suomen Kokkimaajoukkue

2017    Ilpo Markkola, pienmallastamatoiminta
           Johan Kurkela, valmistautuminen World Skills - kokkikilpailuun
           Samuli Karjula, satokausikalenteri

 

Tiedottaminen

Säätiön toiminnasta tiedotetaan myös muissa Klubin tiedotusvälineissä. Säätiölle ja sen rahastoille tehtävistä lahjoituksista pyydetään ottamaan yhteyttä Säätiön asiamieheen Raimo Ilveskeroon.