Olet täällä

Klubin toiminnanjohtajana  on aloittanut 18.1  Kari Storckovius.

Storckovius on 53-vuotias espoolainen tradenomi (ylempi AMK),
prosessiteknikko, CIA, CRMA. Hän on toiminut mm. useissa eri kokoisissa
yrityksissä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä työuransa
aikana. 

Kari Storckovius on toiminut aktiivisesti Klubilla liittymisestään 2010 lähtien.
Kari mm. soittaa Klubin puhallinorkesterissa rumpuja, laulaa Klubin kuorossa
ja toimii jäsenenä kulttuuritoimikunnassa sekä Klubilehden toimituksessa.