Olet täällä

Klubin kuva-arkisto

Klubilla on näillä www-sivuilla julkaistava kuva-arkisto. Tarkoituksena on Klubin tapahtumien tallentaminen tulevaa tarvetta ja Klubin eri julkaisuja varten sekä tuoda Klubin tapahtumat jäsenten ja muiden Klubin toiminnasta kiinnostuneiden nähtäville.

Klubilla pidettävien tilaisuuksien valokuvaamisesta kuva-arkistoa varten huolehtivat kuvakulttuurityöryhmän jäsenet ja Klubin klubimestarit, Klubin ulkopuolella tapahtuvan harrastustoiminnan osalta tilaisuuksien järjestäjien valitsemat klubilaiset.

Kuva-arkistoa hoitaa viestintätoimikuntaan kuuluva kuvakulttuurityöryhmä. Kuvatiedostot ovat kronologisessa järjestyksessä ja ne on varustettu selventävällä otsikolla. Kuvien järjestelmällinen tallentaminen tai julkaiseminen muissa yhteyksissä kuin Klubin julkaisuissa edellyttää kuvaajan ja kuvakulttuurityöryhmän suostumusta ja kaikissa tapauksissa kuvaajan nimen mainitsemista.

Työryhmä voi ottaa kuva -arkistossa julkaistavaksi Klubin jäsenen ottamia kuvia samoilla ehdoilla. Erikseen on sovittava menettelystä, mikäli kuvia ei haluta käsiteltävän kuva-arkistoon soveltuviksi. Kuvakokosuositus on 2 – 3 megatavua. Yhteydet omien kuvien liittämiseksi arkistoon osoitteella: verkkovastaava@klubi.fi.

Kuvakulttuurityöryhmän puheenjohtajana on toiminut vuoden 2010 alusta vuoden 2014 loppuun Veikko Hannula ja vuoden 2015 alusta eteenpäin Elias Iirola. . Ryhmään on kuulunut kolmesta neljään kuvaamisesta kiinnostunutta klubilaista.

Kuva-arkistoa on alettu täydentää Klubin digiajan kuvien osalta vuodesta 2010 taaksepäin. Työhön osallistuvat Elias Iirola ja Veikko Hannula. Vanhempia kuvia editoidaan julkaisemista varten.

Kuvakulttuurityöryhmä on varautunut poistamaan niiden jäsenten kuvat, joita asianomaiset eivät halua näkyvän netissä.

KUVA-ARKISTO