Olet täällä

OIKAISU

Klubilehden 2/2018 ravintolakilpailutusta koskevassa jutussa oli asiavirheitä.

Tässä tarkennusta asiaan:

Nykyistä sopimusta ei ole erityisesti irtisanottu, vaan se on määräaikainen sopimus,
joka päättyy määräajan loppuessa automaattisesti kesällä 2019. Nykyisellä ravintoloitsijalla ei ole erityisasemaa jatkoneuvottelujen osalta. Hänen kanssaan ei erikseen selvitetä jatkohalukkuutta, vaan kaikki mahdolliset tarjoajat ovat tasaveroisessa kilpailutilanteessa. Tärkein tekijä kilpailutuksen järjestämisen taustalla on Klubin hankintaperiaatteet, joiden mukaan kaikki olennaiset hankinnat kilpailutetaan säännöllisin välein.

Kilpailutukseen liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia ja yleisesti jaettavia, vaan ne toimitetaan vain tarjouksen jättämistä varten ravintolatoimintaa harjoittaville tai sellaiseen ryhtyville halukkaille eikä niitä ole lupa jakaa eteenpäin. Tällä varmistutaan siitä, että tiedämme, ketkä tarjoamisesta ovat kiinnostuneita ja pystymme lähettämään vastaukset lisätietopyyntöihin yhtaikaa tasapuolisesti kaikille Klubin ravintolatoiminnan tarjouskilpailuun osallistuville.

Annan mielelläni lisätietoja asiasta.

Kari Storckovius
toiminnanjohtaja