Olet täällä

Klubin jäsenyys

Klubin varsinaiseksi jäseneksi Klubin johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä maineeltaan hyväksi tunnetun miespuolisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee. Jos kaksi johtokunnan jäsentä vastustaa hyväksymistä, asia raukeaa. Johtokunta voi jäsenmäärän kasvun hallitsemiseksi lykätä uusien jäsenten hyväksymistä määräajaksi.

Helsingin Suomalainen Klubi ry:n säännöt

Klubin jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Liittymis- ja jäsenmaksu

Tultuaan hyväksytyksi Klubin jäseneksi on suoritettava liittymismaksu, joka on suuruudeltaan 200 € (v. 2015).

Tämän lisäksi jäsenen tulee maksaa vuosittainen jäsenmaksu. Vuonna 2015 jäsenmaksu on 200€.

Klubin tilaisuudet

Klubin toimintaohjelma on hyvin monipuolinen. Tilaisuuksista saa tietoa neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä Klubilehdestä sekä viikko- ja kuukausikirjeistä, jotka lähetetään jäsenille sähköpostin kautta. Vastaavat tiedot löytyvät myös tältä sivustolta.

Suurin osa Klubin tilaisuuksista on tarkoitettu vain jäsenille. Jos tilaisuus on tarkoitettu myös jäsenen seuralaiselle tai jos tilaisuus on laajemminkin avoin, siitä on ohjelmassa erillinen maininta.

Tilaisuudet ovat yleensä maksuttomia. Mikäli tilaisuuteen liittyy ruokailu tai tilaisuus on muutoin maksullinen, asiasta on erillinen maininta ohjelmassa. Ohjelmasta käy ilmi myös hinta sekä se, mihin maksu suoritetaan.

Klubin tilojen käyttö

Klubin tilat on tarkoitettu ensisijaisesti Klubin jäsenten käyttöön. Klubiravintola on päivisin avoinna kuitenkin myös ei-jäsenille. Osa Klubitiloista, kuten kirjasto, biljardisali sekä Klubihuone, on tarkoitettu lähtökohtaisesti vain jäsenille.

Kabinetit ovat jäsenten käytettävissä ilman erilliskustannuksia. Kabinetit kuuluvat ravintolan tarjoilualueeseen.

Jäsenten käytössä on myös kellaritiloja, jossa on sauna, sikarihuone, av-huone sekä orkesterin ja kuoron harjoittelutila. Tämä tila ei kuulu ravintolan tarjoilualueeseen.

Klubitiloista sekä niiden käytöstä on vahvistettu erityiset Klubin järjestyssäännöt

Jäseneksi hakeutuminen

Henkilön, joka haluaa hakea Klubin jäseneksi, tulee täyttää erityinen jäsenhakemuslomake, joka löytyy Klubin kotisivuilta. Ehdokkaalla tulee olla kaksi vähintään kaksi vuotta Klubin jäsenenä ollutta suosittelijaa. Jäsenhakemus tulee jättää henkilökohtaisesti Klubin sihteerille. Sihteeri on paikalla pääsääntöisesti arkisin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana. Jäsenhakemuksen jättämisestä kannattaa sopia etukäteen puh. 040-756 9665. Hakemus käsitellään johtokunnan päättämän aikataulun mukaisesti.

Jäsenehdokkaan edellytetään täyttävän soveltuvin osin myös erityinen yhteystieto- ja harrastusliite, joka löytyy myös Klubin kotisivuilta. Tällä lomakkeella jäsenehdokas kertoo niistä harrastuspiireistä, joihin hän haluaa jäsenenä osallistua. Liitteellä jäsenehdokas voi antaa Klubille myös oikeuden lähettää eri harrastuksia koskevia tiedotuskirjeitä.

Suosittelijoiden/kummien velvollisuudet

Suosittelijoilla, jotka tuntevat jäsenehdokkaan hyvin ja jotka tulevat jäsenehdotuksen tultua hyväksytyksi uuden jäsenen kummeiksi, on joitakin erityisiä velvollisuuksia.

Näiden tulee ennen jäsenehdotuksen jättämistä antaa jäsenyydestä kiinnostuneelle oikea ja riittävä kuva Klubista sekä jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jäsenyyden tultua hyväksytyksi, kummien tehtävänä on perehdyttää uusi jäsen Klubin toimintaan ja opastaa sekä informoida häntä mm. Klubin tilojen käytössä sekä Klubissa noudatettavista hyvää tapaa edustavista etikettiasioista.

Kummilounas/-päivällinen on yksi pitkään jatkuneista perinteistä. Tästä ja muista kummien velvollisuuksista kerrotaan enemmän Klubin kotisivuilla olevassa Kummien ohjeissa.